Dla rodziców

Spotkania z rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami - 7.09.2016r godz. 1700

Spotkanie trójek klasowych z dyrektorem - 7.09.2016r godz. 1800

Wywiadówki - 8.02.2017 r, 17.05.2017 r godz. 1700