Samorząd Uczniowski 2013/14

 

Nowy skład zarządu SU na rok szkolny 2017/2018: Przewodniczący SU:                       Karolina Dulemba  (klasa III A)


Z-ca przewodniczącego SU:      Natalia Radzewicz (klasa II A)


Sekretarz SU:                                 Michał Dmochowski (klasa II B)


Skarbnik SU:                                      Michał Gulan (klasa III B)

 

Opiekun SU:                                     p.Monika Lipert-Masiejczyk