Ogólna

Rada Rodziców

 

Żanet Dulemba        - przewodnicząca

Halina Macina          - sekretarz

Wioletta Brulińska    - skarbnik

Agata Ryńska          - komisja rewizyjna

Dorota Cemka         - komisja rewizyjna