O szkole

Historia szkoły

 

Nasza szkoła mieści się w budynku zbudowanym w 1907 r. Funkcjonowała tu szkoła dla nauczycieli (Królewski Zakład Przygotowawczy) a od 1919 r. szkoła średnia dla dziewcząt. Od roku 1957 budynek służył uczniom Szkoły Podstawowej nr 2.

W 1999 r. zapadła decyzja o utworzeniu Gimnazjum nr 2. Drogą konkursu wyłoniono dyrektora gimnazjum. Został nim mgr Jan Kulas, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel fizyki, wieloletni pracownik Szkoły Podstawowej nr 2.

W pierwszym roku działalności szkoły wyposażono kompletnie pracownię komputerowo-internetową oraz bibliotekę, utworzono i zmodernizowano sale do nauki języków obcych, odnowiono boiska sportowe. Do nauki w pierwszym roku istnienia przystąpiło 260 uczniów. Kadra liczyła 20 nauczycieli.

W 2008 roku szkoła pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego Internetowe Centrum Multimedialne w bibliotece - 4 komputery z systemem operacyjnym Vista i urządzenie wielofunkcyjne oraz nową pracownię komputerową wyposażoną w 10 komputerów uczniowskich, nauczycielski komputer przenośny (Windows Vista), serwer (Windows Small Business Server 2003), wideoprojektor, drukarkę laserową i skaner. Do urządzeń dołączono szereg programów, pomocy naukowych na płytach CD.

Jednocześnie powstała multimedialna pracownia językowa, nowocześnie wyposażone zaplecza hali sportowej i plac manewrowy BRD. Młodzież może korzystać z sąsiadującego kompleksu boisk Orlik.

9 października 2009 r. obchodziliśmy dziesięciolecie naszej szkoły. Szkoła otrzymała sztandar i imię Chwały Oręża Polskiego.

W 2009 r. dzięki funduszom z projektów "Warmia i Mazury Regionem Zjednoczonej Europy", współfinansowanego ze środków Europejskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymaliśmy wyposażenie i oprogramowanie pracowni językowej oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne ( w tym multimedialne) do pracowni chemicznej,  fizycznej i matematycznej.

W roku szkolnym 2015/2016  w 14 oddziałach gimnazjum uczy się 355 uczniów. Zatrudnionych jest 36 nauczycieli.

W szkole od pięciu lat funkcjonują klasy pożarniczo- ratownicze. Uczniowie tych klas muszą umiejętnie godzić naukę z rozwijaniem pasji i zainteresowań. Uczestniczą w zajęciach na basenie, na zakończenie których  zdają  egzamin na kartę pływacką. Szacunku do niełatwego zawodu strażaka i pokory wobec żywiołów nabierają na zajęciach w Powiatowej Straży Pożarnej.

W siedzibie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poznają pracę ratownika i historię ratownictwa,. Zainteresowani i wytrwali uczestnicy zdobywają uprawnienia młodszego ratownika.

W poziomie klas II mamy klasę sportową o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego (10 godzin w tygodniu). Dziewczęta tej klasy specjalizują się w piłce siatkowej, chłopcy w piłce nożnej. Na swoim koncie mają liczne sukcesy sportowe.